18,212,025 BTC

Септември е месецът на крипто наградите - всички късметлии са ясни!

Спечели криптовалута по твой избр на стойност 100лв. като участваш в играта ни

САМО ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ МОЖЕШ ДА СПЕЧЕЛИШ КРИПТОВАЛУТА ПО ТВОЙ ИЗБОР НА СТОЙНОСТ 100ЛВ., КАТО УЧАСТВАШ ВЪВ ФЕЙСБУК ИГРАТА НИ!

 

1 октомври 2018 - Последният печеливш е ясен! >> 

https://www.facebook.com/xchangebg/videos/313293499455285/

 

24 септември 2018 - Третият печеливш е ясен! >> 

https://www.facebook.com/xchangebg/videos/2046715592305114/

 

17 септември 2018 - Вторият печеливш е ясен! >> 

https://www.facebook.com/xchangebg/videos/728443754164473/

 

10 септември 2018 - Първият печеливш е ясен! >> 

https://www.facebook.com/xchangebg/videos/263439654298505/

 

 

ИГРАТА

Всеки понеделник до края на септември ще постваме нова публикация във фейсбук, свързана с играта ни. За да разбереш повече и да се включиш, посети страницата ни във Фейсбук на https://www.facebook.com/xchangebg/. Намери активната публикация за съответната седмица и изпълни условията.

 

Всеки участник, изпълнил условията, има равен шанс да спечели криптовалута на стойност 100лв. Можеш да участваш във всяка една от четирите седмични игри, няма ограничение, дори вече да си спечелил!

 

С участието си се съгласяваш с общите условия на Играта „МЕСЕЦ НА НАГРАДИТЕ С XCHANGE.BG“, както и с условията за ползване на сайта www.xchange.bg.

 

xChange.bg започва игра в своята страница във Фейсбук, чрез която всяка седмица един от вас ще спечели криптовалута по Ваш избор на стойност 100лв. Прочетете официалните правила на играта:

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „МЕСЕЦ НА НАГРАДИТЕ С XCHANGE.BG”

1. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

1.1. Участниците в играта „МЕСЕЦ НА НАГРАДИТЕ С XCHANGE.BG”, наричана по-нататък Играта, са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени Официалните правила.

1.2. Официалните правила се публикуват на интернет страницата на „ГЛОБАЛ ЕСКЧЕЙНДЖ“ ООД – www.xChange.bg в специално създадена в сайта публикация за Играта и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта. Официалните правила също ще бъдат споделени в бележка на официалната страница на „ГЛОБАЛ ЕСКЧЕЙНДЖ“ ООД – https://xChange.bg във Фейсбук на https://www.facebook.com/xchangebg/.

1.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на страница www.xChange.bg

1.4. С участието си в Играта, участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Играта.

1.5. Всички участници, опитали да нарушат или нарушили Официалните правила на Играта, прилагайки техники и/или технологии, които променят механизма на кампанията, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.

2. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

2.1. Играта се организира и провежда от „ГЛОБАЛ ЕКСЧЕЙНДЖ“ ООД с ЕИК: 204334857 И АДРЕС ГР.СОФИЯ, Ж.К. БЪКСТОН, БЛ. 2 АП. 39, наричано по-нататък Организатор.

3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България във Фейсбук.

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Играта имат право да участват всички физически лица, навършили 18 години, живеещи на територията на Република България, които имат профил във Фейсбук.

5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

5.1. Играта стартира в 10:00 ч. на 03.09.2018 и продължава до 23:59 ч. на 30.09.2018г. българско време.

5.2. Играта се разделя на 4 части с времетраене една седмица – от понеделник до неделя, тоест от 03.09.2018 в 10:00ч. до 09.09.2018 в 23:59ч., от 10.09.2018 в 10:00ч. до 16.09.2018 в 23:59ч., от 17.09.2018 в 10:00ч. до 23.09.2018 в 23:59ч. и от 24.09.2018 в 10:00ч. до 30.09.2018 в 23:59ч.  Всеки понеделник между 10:00 и 11:00ч. ще започва нова игра, като ще има нова публикация за съответната седмица.

6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДАТА

6.1. Всяка седмица участниците ще могат да участват за спечелването на криптовалута по избор на спечелилия на стойност 100лв. Общо ще бъдат раздадени 4 пъти по 100лв. в криптовалута, като ще има по един спечелил на седмица и съответно по една награда ще бъде раздавана.

6.2. Курсът, по който ще се изчисли количеството криптовалута, което да се изпрати на спечелилия, ще бъде актуалният обменен курс, след като успеем да установим контакт със спечелилия и след като той или тя ни предостави адрес, на който да изпратим криптовалутата по техен избор.

6.3. Не се допуска замяна на спечелените награди с тяхната парична равностойност в лв.

7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

7.1. Участието в играта не е обвързано със задължение за закупуване на стока или услуга от Организатора.

7.2. На 03.09.2018г., 10.09.2018, 17.09.2018 и 24.09.2018  между 10:00 и 11:00ч. на стената на официалната страница на xChange.bg във Фейсбук ще бъде публикуван пост със снимка, разясняващ правилата на Играта. За да участва в играта, участникът трябва да отвори официалната страница на xChange.bg във Фейсбук - https://www.facebook.com/xchangebg/, да намери поста за съответната седмица и да го хареса, да коментира под него, като напише „Участвам“, както и да го сподели (с настройка за поверителност: публично) на стената си. Всеки, който спази и трите правила в рамките на периода на провеждане на Играта, ще се счита за участник в Играта. Всеки участник, който е спазил условията, участва еднократно в томболата за съответната седмица, като няма ограничение в седмиците, в които може да участва.

7.3. След изтичане на всяка от 4-те седмици в рамките на периода на провеждане на Играта, на случаен принцип ще бъде изтеглян по един печеливш, като общо ще бъдат изтеглени 4-ма печеливши в рамките на целия период на провеждане на Играта. Имената на печелившите ще бъдат обявявани всеки понеделник в 16:00ч. на страницата на xChange.bg във Фейсбук, както и на интернет адрес https://xchange.bg.

7.4. Потребители, които са изпълнили условията, след изтичане на периода на провеждане на Играта, няма да бъдат считани за участници и техните имена няма да бъдат включени в тегленето на наградата, нито ще бъдат включвани в томболата за следващата седмица, ако има такава.

7.5. С публикуването на коментар участникът декларира и гарантира следното:

7.5.1. Коментарът ще съдържа само и единствено „Участвам“.

7.5.2. Коментарът няма да съдържа: неподходящо съдържание, като под неподходящо съдържание ще се счита всяко едно съдържание, което директно или индиректно съдържа:

а) обидни, клеветнически, злепоставящи, опозоряващи елементи или елементи, които са в състояние да засегнат негативно доброто име и/или репутация и/или правата и законовите интереси на трето лице, в това число, но не само, на xChange.bg и/или негови работници/служители;

б) съдържание, което директно или индиректно съдържа нецензурни, дискриминационни, ксенофобски, развратни, насилствени, военно-пропагандни, религиозно-пропагандни, политическо-пропагандни елементи, както и всякакъв друг вид елементи, които биха могли да влязат в противоречие със закона, морала и добрите нрави;

7.5.2. Коментари, които нарушават горните изисквания ще бъдат дисквалифицирани от участие при разпределяне на наградата. Организаторът и неговите представители си запазват право да изтрият коментари, които считат за неподходящи и/или несъвместими с Официалните правила.

8. ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

8.1. Наградата се предоставя на спечелилия участник, който трябва да отговаря на настоящите Правила за участие в Играта.

8.2. За да получи наградата си, печелившият ще трябва да се свърже със страница на xChange.bg във Фейсбук чрез лично съобщение, споделяйки каква криптовалута желае да получи на стойност 100лв. и на кой адрес да му бъде изпратена.  Спечелилите трябва да се свържат в 1-дневен (еднодневен) срок от обявяването на победителя, тоест до 16ч. на следващия ден (вторник).

8.3. Всички данни, предоставени от участника, ще бъдат използвани единствено за целите на Играта, за идентифициране на участника като спечелил, за предоставянето на спечелената от него награда и за целите по настоящите Правила. Всички предоставени от спечелилия награда участник на Организатора лични данни са защитени съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни.

8.4. Ако Организаторът не успее да установи контакт със спечелилия участник в рамките на 24 часа, то спечелилият губи правата си върху наградата. Организаторът си запазва правото да предостави наградата на следващ изтеглен на случаен принцип участник, който отговаря на условията за участие в Играта.

8.5. Получаването на наградите няма да е свързано с допълнителни разходи за печелившия и ще се осъществи при спазване на Общите условия на Организатора.

8.6. Наградата не може да се прехвърля на трети лица и не може да се разменя с паричната и равностойност.

8.7. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден адрес, по който да получи заявената от него криптовалута на стойност 100лв. При изпращане на криптовалутата на невалиден адрес, спечелилият осъзнава, че криптовалутата няма да може да бъде възстановена. В такъв случай спечелилият няма да получи награда, както и правото за спечелване на наградата няма да бъде прехвърлено на друг участник, спазил правилата на Играта.

9. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

9.1. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за участие или при забавяне в доставката на награди, причинени от форсмажорни обстоятелства, технически проблеми или други събития от извънреден характер. Организаторът не носи отговорност за невъзможност от страна на печелившия участник да получи наградата си по независещи от Организатора причини.

9.2. Участието на всеки участник в Играта e изцяло по негова собствена воля, на негов риск и отговорност. Организаторът не отговоря за каквито и да било вреди, причинени на участника или на трети лица при или във връзка с участие в Играта, освен ако е доказано, че са причинени при груба небрежност или умишлено от Организатора.

9.3. Организаторът не носи отговорност за регистрации, съдържащи очевидно невярна или подвеждаща информация.

9.4. Огранизаторът не носи отговорност за разлика в курсовете на криптовалутата на различните международни борси, която печелившият желае да получи. Организаторът купува криптовалутата на стойност 100лв. от борса, в която има вече регистрация. Организаторът купува криптовалутата в евро, като курсът за обмяна на лева в евро е фиксиран и равен на 1.95583. Следователно Организаторът ще купи криптовалута на стойност 51.13 евро.

9.5. Организаторът не носи отговорност, ако не може да предостави определена криптовалута на спечелилия. В такъв случай, спечелилият има право да избере да получи друга криптовалута на стойност 100лв.

10. ПУБЛИЧНОСТ

10.1. С участието в Играта участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена и профилни Фейсбук снимки могат бъдат публикувани на стената на страницата xChange.bg във Фейсбук и на интернет страницата на https://xChange.bg. С участието си в Играта участниците се съгласяват, че техните имена, снимка или крипто адрес биха могли да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео и печатни материали, за което той не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Играта след края на периода на провеждането ѝ.