18,212,025 BTC

Важно: Задължителна верификация на профил в xChange.bg

верификация

 

Уважаеми клиенти,

 

Във връзка с прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) от 1 юли 2020 г. сме задължени да идентифицираме всички клиенти, които желаят да купуват и продават криптовалути с фиатни пари.

 

Ето защо, за да можете да продължите да използвате услугите ни, трябва да верифицирате профила си в xChange.bg.

 

Верификацията е автоматизирана и цялата процедура, включително получаването на резултат от проверката, отнема няколко минути. Личните Ви данни се използват само за целта на идентификацията и ще бъдат обработвани и съхранявани в съответствие с Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) и нашата Политика за поверителност.

 

Желаещите да верифицират фирмен акаунт могат да се свържат с нас на [email protected].

 

Как ще се отрази тази промяна в законодателството на Република България на начина, по който търгувате?

 

  • Всеки от Вас ще има правото да плаща по поръчки и да осъществява продажби единствено от и към сметки на Ваше име - ако досега сте продавали или купували крипто и сте въвеждали различни получатели или плащали от името на различни платци, вече ще бъде необходимо всеки човек, който получава и изпраща суми от и към Глобал Ексчейндж ООД, да създаде и верифицира профил в нашата платформа;

  • Единственият вид сделки, който не подлежи на задължителна верификация, е крипто-крипто обменът;

  • Оттук нататък ще може да правите поръчки за покупка или продажба на криптовалута само след като сте влезли в профила си и сте преминали успешно верификацията;

  • За корпоративни клиент опцията за изплащане на суми от продажби през EasyPay вече няма да бъде активна.

 

С уважение,

 

Екипът на xChange.bg
Dear clients,

 

In relation to the application of the Measures Against Money Laundering Act, as of July 1, 2020, we are obliged to identify all clients who want to buy and sell cryptocurrencies using fiat money.

 

Therefore, if you wish to continue using our services, you have to verify your xChange.bg profile.

 

The verification process is automated and the entire procedure, including receipt of the verification result, takes just a few minutes. Your personal data will be used only for the purpose of the verification procedure and will be processed and stored in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) and our Privacy Policy.

 

If you wish to verify a corporate account, please feel free to contact us at [email protected].

 

How will this change in Bulgarian legislation affect the way you trade on xChange.bg?

 

  • Each of you will be able to pay buy orders and/or make sell orders only with and/or to bank accounts in your name - if until now you have bought or sold crypto and have filled in the names of different recipients or paid using accounts in someone else’s name, now every payer and payee will have to create and verify their own account on xChange.bg;

  • The only kind of trades that do not require mandatory verification is the crypto-to-crypto exchange;

  • From now on you will be able to place buy and sell orders only after you have logged into your profile and passed our verification procedure successfully;

  • Corporate clients will no longer be able to use EasyPay as a payout option.

 

Kind regards,

 

 

The xChange.bg Team