18,212,025 BTC

Бонус програма

Бонус програмата ни комбинира лоялна и реферална програма и от нея могат да се възползват всички верифицирани клиенти.
Всеки потребител с верифициран акаунт трупа бонус под формата на точки на базата на обема на собствените си изпълнените и завършени поръчки за покупка и продажба на криптовалута с български лева. Бонусът е в размер на 0,3% от обема на горепосочените поръчки. Освен това всеки клиент получава уникален реферален линк, чрез който може да кани други потенциални потребители да използват услугите на xChange.bg. Бонусът за препоръчване се равнява на 0,2% от всички изпълнени поръчки за покупка или продажба на криптовалута с български лева на поканените клиенти. За поканени клиенти се считат тези, които се верифицират и не са били клиенти на xChange.bg към момента, в който са били поканени.

Натрупаният бонус при участие в нашата програма е под формата на бонус точки като 1 лев бонус= 10 бонус точки.

Примерно изчисление: ако верифициран клиент е направил и изпълнил поръчка за 10 000 лева, то неговият бонус се равнява на 0,3% * 10 000 лв. = 30 лв., за което получава 30 лв. * 10 = 300 точки. Ако същият този клиент е препоръчал на свой приятел да търгува криптовалути на https://xchange.bg чрез своя реферален линк и последният се верифицира и изпълни поръчка за 2 000 лв., то освен тези 300 точки, първият ще получи 0,2% * 2 000 лв. = 4 лв. * 10 = 40 точки. Препоръчаният клиент също ще натрупа бонус точки: 0,3% * 2 000 лв. = 6 лв. * 10 = 60 точки.

Общо натрупаните, използваните и наличните точки могат да се проверят лесно в клиентския профил в раздел „Бонус програма“.
Може да използвате натрупаните бонус точки за покупка на една от поддържаните криптовалути на https://xchange.bg. Усвояването на бонус точките се случва в профила Ви в раздел „Бонус програма”.
За да използвате бонус за покупка на крипто, трябва да сте натрупали минимум 1 000 бонус точки.
Ако решите да усвоите бонус точките си, можете да използвате единствено и само цялото количество налични точки, натрупани до момента.