18,212,025 BTC

Сигурност на данните и поръчките ми

xChange.bg ползва SSL криптиране, който е криптографски протокол, защитаващ всяка информация, предоставена от Вас на сайта xChange.bg. В същото време, xChange.bg не съхранява, анализира и използва статистическа и маркетингова информация, която включва Вашите лични данни, и няма възможност за индивидуално или групово идентифициране на нашите клиенти.